martes, marzo 07, 2006

Novedades para Marzo de Glenat


  1. CAT SHIT ONE VOL. 0 de Motofumi Kobayashi (12 € )
  2. SAY HELLO TO BLACK JACK nº11 de Syuho Sato (8,50 € )
  3. INU-YASHA nº 8 Catalán de Rumiko Takahashi (5 € )
  4. SHAMAN KING nº 8 de Hiroyuki Takei (7 €)
  5. CAPITÁN TSUBASA nº 24 de Yoichi Takahashi (7,20 €)
  6. SAMURAI DEEPER KYO nº 24 de Kamijyo Akimine (7,20 €)
  7. LAMU nº 6 de Rumiko Takahashi (12 €)
  8. TRIGUN MAXIMUM nº 6 de Yasuhiro Nightow (7,20 €)
  9. GRAVITATION nº 11 de Maki Murakami (8,50 €)

No hay comentarios: