miércoles, junio 14, 2006

Top 10 de Manga (del 5 de Junio al 11 de Junio)

  1. Naruto nº 33 de Masashi Kishimoto
  2. EyeShield 21 nº 19 de Ryusuke Murata y Riichirou Inagaki
  3. Angel heart nº 19 de Tsukasa Hojo
  4. Mai-Otome HiME nº 4 de Hiroyuki Yoshino, Tatsuhito Higuchi y Takeyoshi Satou
  5. Pyu to Fuku! Jaguar nº 11 de Kyousuke Usuta
  6. Municipal Water Works! nº 12 de Hikaru Morozumi
  7. Reborn nº 10 de Akira Amano
  8. Kochi Kame nº 150 de Osamu Akimoto
  9. The Original! Super Radical Gag Family nº 13 de Kouji Hamaoka
  10. Zig Zag nº 4 de Yuki Nakaji

No hay comentarios: